menu

Historia Szczytna i okolic

2019-07-05 12:43:08 (ost. akt: 2019-07-07 10:08:04)

W piątek, 5 lipca w Muzeum Mazurskim w Szczytnie otwarto całkowicie nową wystawę - „Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności”. Jak mówił podczas otwarcia dyrektor placówki Klaudiusz Woźniak - wystawa stanowi wyjątkową ekspozycję zbiorów szczycieńskiego muzeum, która poprzez ciekawą i atrakcyjną prezentację cennych muzealiów oraz plansz informacyjnych dostarczy wszystkim odwiedzającym szerokiej wiedzy historycznej o Szczytnie i jego okolicach.

Na wystawę składają się trzy ekspozycje:

Pierwsza dotycząca pradziejów, na której prezentowane są cenne muzealia przedstawiające pradzieje ziemi szczycieńskiej. Są to przede wszystkim obiekty pochodzące ze zbiorów dawnego Heimat Museum Kreis Ortelsburg. Składają się na nie muzealia z epoki: neolitu, brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza. Ekspozycję dopełnią postery oraz plansze edukacyjne.

Drugą tworzą obiekty przedstawiające okres późnego średniowiecza ze zbiorów Muzeum Mazurskiego a także specjalnie wykonane repliki uzbrojenia, strojów z epoki oraz kopie rycin i dokumenty. Na ekspozycji znalazły się m.in. plansze edukacyjne, mapa Komturii Krzyżackich, oryginalne wydanie Historii Ziemi Pruskiej Caspra Schütza z 1592 r. oraz makieta zamku wykonana w 1936 r. Anturaż ekspozycji stanowi imitacja wnętrz gotyckiego, krzyżackiego zamku. Tę część wystawy wzbogaciły ryciny z oryginalnego wydania słynnej powieści Henryka Sienkiewicza z 1910 roku.

Ekspozycja trzecia prezentuje okres nowożytny od Prus Książęcych do zakończenia II wojny światowej. Na początku tej części wystawy zaprezentowana została kopia Traktatu Krakowskiego wraz z portretami ówczesnych władców Alebrechta Hohenzolerna i Zygmunta Starego. W dalszej części wystawy znalazły się ważne informacje związane najpierw z uzyskaniem mniejszych praw miejskich w 23 marca 1616 r., następnie na mocy edyktu z 12 czerwca 1723 roku wydanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I pełnych praw miejskich.
Kolejne eksponaty podkreślają rozwój gospodarczy miasta. Zostały zaprezentowane dokumenty świadczące o rozwoju rzemiosła jak również wyroby rzemieślnicze. Kolejną część wystawy wypełniły wydawnictwa religijne w języku polskim, kancjonały z przełomu XVIII i XIX wieku. W związku z nasileniem procesów germanizacyjnych w XIX wieku pokazana została działalność Mazurskiego Ruchu Ludowego a w szczególności Mazurskiej Partii Ludowej. Ten zakres wystawy wypełniają zdjęcia i krótkie życiorysy działaczy mazurskich, dokumenty, prasa mazurska zwłaszcza związana ze Szczytnem.
Kolejne materiały zaprezentowane na wystawie to zdjęcia ukazujące m.in. wielkie zniszczenia miasta w czasie I wojny światowej, jego odbudowę oraz dokumenty z przeprowadzonego plebiscytu na Warmii i Mazurach.
Kolejne zdjęcia pokazały zniszczenia miasta oraz jego odbudowę po II wojnie światowej. W ostatniej części wystawy znalazły się informacje o nowej, powojennej sytuacji, kiedy Szczytno wróciło do swojej słowiańskiej nazwy i znalazło się w nowej geopolitycznej rzeczywistości - w granicach Państwa Polskiego.

Powstanie wystawy wsparło Miasto Szczytno.  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa