menu

III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości w Olsztynie

2019-06-07 09:19:46 (ost. akt: 2019-06-07 12:58:42)

Burmistrz Szczytna podczas III Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym gospodarki odpadami w Polsce.

Co robić z naszymi odpadami, jakie są cele recyklingu odpadów komunalnych, jak edukować mieszkańców, by skutecznie segregowali odpady - na te pytania podczas dyskusji obok Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego odpowiadali m.in. Andrzej Ryński- Prezes Zarządu Remondis Olsztyn, Bogdana Meina- Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Leszek Rochowicz-Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO oraz Ryszard Niedziółka Burmistrz Miasta Kętrzyn.

Więcej o III Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości na stronie:
III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa