menu

Raport o stanie miasta

2019-05-14 14:29:53 (ost. akt: 2019-05-20 14:20:03)

29 maja 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Szczytnie, na której Burmistrz Miasta przedstawi "Raport o stanie miasta".

Raport będzie obejmować podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Debata z udziałem mieszkańców poprzedzi uchwałę o udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady składać można najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim (ul. Sienkiewicza 1, pok. 129).

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Tomasz Łachacz


Raport o stanie miasta

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Szczytno

Zgoda na przetwarzanie danych

Porządek Obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Szczytnie

  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY
  • Kino w Szczytnie od piątku
  • Kfsdw
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa