menu

Klub Senior + otwarty

2019-02-01 15:24:59 (ost. akt: 2019-02-04 10:02:29)

Za kwotę 130 tys. przy ul. Solidarności w Szczytnie powstał klub Senior +. Otworzyli go seniorzy wspólnie z Burmistrzem Miasta Szczytno Krzysztofem Mańkowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Łachaczem i dyrektorem Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Marciniem Jastrzębskim.

W piątek, 1 lutego, przy Ul. Solidarności w Szczytnie otwarto Klub Senior +. Znalazło w nim miejsce 20 seniorów niezrzeszonych w stowarzyszeniach, w wieku 60+. Podopieczni placówki będą brali udział w zajęciach edukacyjnych, jak nauka języków oraz warsztatowych m.in. zajęciach plastycznych. Klub będzie otwarty trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki.
Otwarcie Klubu Senior + nie byłoby możliwe bez dofinansowania inwestycji kwotą ponad 130 tys. zł pochodzącą z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Część środków pochodzi także z budżetu Miasta Szczytno.

W otwarciu Klubu wzięli udział także: Starosta Powiatu Szczycieńskiego Jarosław Matłach, Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski, zastępca Burmistrza Miasta Szczytno Ilona Bańkowska, dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej Hanna Bojarska i radni Rady Miejskiej.