menu

Nabór do Klubu Senior + w Szczytnie

2019-01-07 14:24:18 (ost. akt: 2019-01-07 15:04:39)
Zał. 5. Zaświadczenie lekarskie

Zał. 5. Zaświadczenie lekarskie

Gmina Miejska Szczytno w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Szczytnie.

Nabór trwa od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 roku.

Klub Senior + w Szczytnie mieści się w lokalu przy ulicy Solidarności 6 (były lokal filii Biblioteki).

Uczestnikami projektu mogą zostać mieszkańcy Gminy Miejskiej Szczytno w wieku 60+, oferta skierowana jest do osób niezrzeszonych w stowarzyszeniach w tym osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Klubu Senior + oraz wypełnić dokumenty stanowiące załączniki do niego (całość dokumentów dostępna w linkach poniżej).
Wypełnioną deklarację uczestnictwa i pozostałe dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 12 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15.30) w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Regulamin Organizacyjny Klubu Senior +
Deklaracja Uczestnictwa
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych