menu

Informacja Poczty Polskiej dotycząca obowiązku umieszczenia skrzynki pocztowej

2018-10-11 10:13:01 (ost. akt: 2018-10-11 10:27:36)

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Olsztynie przypomina o prawnym obowiązku umieszczenia przez właściciela nieruchomości posesji oddawczej skrzynki pocztowej spełniającej wymagania określone w przepisach.

O obowiązku umieszczenia skrzynki pocztowej, od 1 stycznia 2013 roku, mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe art. 40 i art. 127 oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Każdy, kto nie zrealizuje powyższych obowiązków, podlega karze pieniężnej, w wysokości od 50 do 10 000 złotych.

Zlokalizowanie skrzynki pocztowej bezpośrednio przy posesji jest wygodną dla mieszkańców formą odbioru korespondencji, a zarazem poprawia estetykę otoczenia.


  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY