menu

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

2018-04-03 09:23:50 (ost. akt: 2018-04-03 09:32:53)

Ogłoszenie dotyczące Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 rok.

OGŁOSZENIE

Realizując przyjęty przez Radę Miejską w Szczytnie „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2018r” opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać:
- z dofinansowania poddając zwierzęta kastracji, sterylizacji ponosząc 50 % kosztów zabiegu,
- z zabiegu usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz czipowania psów na koszt Gminy Miejskiej Szczytno.
Chętnych zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Biura Obsługi Interesanta po zlecenie uprawniające do skorzystania z dofinansowania z zabiegu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1)opłacony podatek za 2018r. od posiadania psa,
2)wykonane, aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie psa.
Ceny wykonywanych zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt dofinansowywanych przez Gminę Miejską Szczytno w 50%:
1. Zabiegi sterylizacji , kastracji kotów:
- kocur - 80 zł (osiemdziesiąt złotych)
- kotka - 130 zł ( sto trzydzieści złotych)
2. Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:
a) psy o wadze do 15 kg:
- pies - 100zł (sto złotych)
- suka – 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych)
b) psy o wadze od 15kg do 30 kg:
- pies - 130zł (sto trzydzieści złotych)
- suka – 220zł (dwieście dwadzieścia złotych)
c) psy o wadze 30 kg i powyżej:
- pies – 150 (sto pięćdziesiąt złotych)
- suka - 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
Zabiegi wykonywane na koszt Gminy Miejskiej Szczytno:
3. Usypianie ślepych miotów:
- kot 6 zł (sześć złotych) 1 szt
- pies 8 zł (osiem złotych) 1 szt
4. Czipowanie psów :
- 15 zł (piętnaście złotych) .
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY