menu

Informacja Burmistrza Miasta Szczytno - Usuwanie azbestu

2018-01-25 09:53:59 (ost. akt: 2018-01-25 09:58:40)

Burmistrz Miasta Szczytno w związku z przyjętym Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012- 2032 zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Miejskiej Szczytno, planowanych do wykonania w 2018r.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pok. nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta) od 26 stycznia 2018r. do 09 marca 2018r. w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Ilość zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków ustalona zostanie według wysokości pozyskanych środków finansowych na 2018r. Przy udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski realizowane będą wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Gminę Miejską Szczytno dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej: http://www.miastoszczytno.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu http://bip.um.szczytno.pl/public/ w zakładce ochrona środowiska oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. 89 624 72 53.
  • Sesje Rady Miejskiej (na żywo)
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY