menu

Szukali rozwiązań dla środowiska

2017-09-11 08:24:58 (ost. akt: 2017-09-11 08:28:22)

Przedstawiciele Fundacji Veolia Polska i Urzędu Miejskiego spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i liderami grup nieformalnych by znaleźć najważniejsze wyzwania środowiskowe naszego miasta.

W piątek, 8 września, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie odbyło się spotkanie Fundacja Veolia Polska z przedstawicielami szczycieńskich stowarzyszeń w prawie poznanie sytuacji i problemów, na jakie napotykają liderzy miasta w swojej codziennej pracy społecznej, ale także przyjrzenie się ich sukcesom oraz pomysłom na zaangażowanie mieszkańców w ochronę środowiska w Szczytnie. Dokładna diagnoza potrzeb społecznych posłużyła sformułowaniu najważniejszego wyzwania środowiskowego, które przed nami stoi, a na które możemy wspólnie poszukać odpowiedzi. Dzięki konsultacjom i zaangażowaniu liderów możliwe było doprecyzowanie tematyki planowanego konkursu mikrograntowego i upewnienie się, że jego zakres będzie odpowiedzią i szansą na rozwiązanie niektórych lokalnych wyzwań sąsiedzkich.

  • Sesje Rady Miejskiej (na żywo)
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY