menu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczytno

2017-08-16 12:00:00 (ost. akt: 2017-08-17 11:20:43)

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego.

Burmistrz Miasta Szczytno informuje o wpłynięciu oferty Klubu Biegacza JURUND – na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Świętego Stanisława Kostki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Zadanie może zostać zrealizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.). W związku z powyższym do dnia 23 sierpnia 2017 r. można składać uwagi dotyczące oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie tel. 89 624-72-50.

Zastępca Burmistrza
Krzysztof Kaczmarczyk


Oferta w linku: skmbt-c22417081613031-1-12902
  • LETNIE GRANIE 2018
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY