menu

UWAGA! Zmiana w segregacji odpadów

2017-08-08 15:23:10 (ost. akt: 2017-08-08 15:28:55)

Od 1 września roku na terenie miasta Szczytno wprowadzony zostaje obowiązek selektywnego zbierania popiołu.

Uchwałą rady miejskiej od 1 września popiół odbierany będzie w workach w kolorze szarym. Nowe worki do segregacji jak i ich odbiór zapewni Gmina Miejska Szczytno bezpłatnie w ramach opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór popiołu realizowany będzie co 4 tygodnie na podstawie harmonogramu odbioru odpadów selektywnych.

Dla usprawienia odbioru popiołu prosimy o osobiste zgłoszenie zapotrzebowania na worki do Urzędu Miejskiego do Wydziału Gospodarki Miejskiej pok. 130 i 131 lub telefonicznie pod numerami: 89 624 72 51, 89624 72 11, 89 624 72 33 lub 89 624 72 45.


  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY