menu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczytno

2017-08-02 10:49:45 (ost. akt: 2017-08-02 10:54:15)

Ogłoszenie dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok.

Realizując przyjęty przez Radę Miejską w Szczytnie "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2017r" opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać:
- z dofinansowania poddając zwierzęta kastracji, sterylizacji ponosząc 50% kosztów zabiegu,
- z zabiegu usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz czipowania psów na koszt Gminy Miejskiej Szczytno.

Chętni winni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Wydział Gospodarki Miejskiej, pok.133 (I p.) po zlecenie uprawniające do skorzystania z dofinansowania zabiegu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1)opłacony podatek za 2017r. od posiadania psa,
2)wykonane, aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie psa.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY