menu

Informacja Burmistrza Miasta Szczytno

2017-05-31 11:07:57 (ost. akt: 2017-05-31 15:00:37)

Burmistrz Miasta Szczytno informuje, że w dniu 30.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie oraz na stronach internetowych http://bip.um.szczytno.pl/public/ oraz http://miastoszczytno.pl/ zostało wywieszone obwieszczenie, że w dniu 30.05.2017r. została wydana decyzja Znak: GPO. 6220.11.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: budowa wyciągu narciarskiego dla narciarzy wodnych i wakebordingu na jeziorze Domowym Małym w Szczytnie. Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 (pokój nr 10, telefon 89 624 72 53, 89 624 72 52) w godzinach 7:30 – 15:30. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY