menu

Informacja Burmistrza Miasta Szczytno

2017-02-02 10:25:44 (ost. akt: 2017-02-02 11:03:52)

Uwaga! Ostatni rok dofinansowania. Osoby zainteresowane usunięciem azbestu mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Burmistrz Miasta Szczytno w związku z przyjętym Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012- 2032 zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Miejskiej Szczytno, planowanych do wykonania w 2017r.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pok. nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta) od 03 lutego 2017r. do 31 marca 2017r. w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Ilość zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków ustalona zostanie według wysokości pozyskanych środków finansowych na 2017r. Przy udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski realizowane będą wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Gminę Miejską Szczytno dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji oraz wnioski dostępne są na
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. 89 624 72 53.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY