menu

Konkurs na wsparcie współpracy międzynarodowej

2020-01-16 12:04:38 (ost. akt: 2020-01-16 12:32:05)

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”.

Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

· budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
· służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
· służących aktywizacji społeczności lokalnych,
· promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 6 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe, jak również podległe im m.in. szkoły i instytucje kultury.

Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2020 r.

Więcej informacji na temat Konkursu znaleźć można na stronie: LINK


  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY