menu

Informacje o projekcie pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”

2019-05-21 12:00:00 (ost. akt: 2019-11-19 13:46:14)

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego” etap I dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to 1 187 759,75 złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 760 998,79 złotych.

Celem projektu jest zapewnienie integracji komunikacyjnej miasta Szczytno poprzez ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły i zwiększenie dostępności usług oraz bezpieczeństwa ruchu.

W ramach projektu wykonano:
• budowa jezdni
• budowa chodników
• oznakowanie drogi
• budowa zatoki autobusowej z wiatą i stojakami rowerowymi w systemie Bike&Ride
• budowa zjazdów
• budowa kanalizacji deszczowej
• remont i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
• budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/znaki-na-strone-www-25571.jpg
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY