menu

Szczytno na podium Water City Index

2019-10-08 13:37:47 (ost. akt: 2019-10-08 14:21:04)

Miasto Szczytno znalazło się na podium w Rankingu efektywności miast Polski pod względem sposobu wykorzystania zasobów wody opracowanym przez ekspertów z międzynarodowej firmy Arcadis oraz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nagrodę podczas Kongresu „Economy of a Water City” odebrała Ilona Bańkowska Zastępca Burmistrza.

Water City Index to opracowanie analizujące efektywność wykorzystania zasobów wody w polskich miasta, umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi oraz realizację usług publicznych.
Badaniem zostało objętych 218 miast w Polsce w podziale na dwie kategorie: miasta duże (66 na prawach powiatu) i miasta średnia (152 powyżej 20 tys. mieszkańców).
Indeks miast został przygotowany w ramach czterech kategorii oraz 14 podkategorii oceny. Cztery główne kategorie, w których oceniono efektywność gospodarki wodnej w miastach, to: życie, zagrożenie, gospodarka i biznes oraz kultura i mieszkańcy.

Szczytno wygrało w indeksie miast średniej wielkości. W uzasadnieniu czytamy: "W samym centrum miasta znajdują się dwa jeziora - Domowe Małe i Domowe Duże. Ze względu na korzystne położenie i dobrą infrastrukturę wokół są one idealnym miejscem do odpoczynku i rekreacji (strzeżona miejska plaża, miejsca do spacerowania i uprawiania sportów). Należy do tego dodać efektywną politykę wodno-ściekową miasta oraz umiejętne zarządzanie zasobami na rzecz rozwoju gospodarczego".

Poznaj analizę efektywności wykorzystania wód w 218 miastach w Polsce.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/qwerty-25171.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/qwerty2-25172.jpg
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY