menu

Informacja Burmistrza Miasta Szczytno - usuwanie azbestu

2019-07-08 12:23:38 (ost. akt: 2019-10-21 10:49:37)

Burmistrz Miasta Szczytno w związku z przyjętym Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012- 2032 zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Miejskiej Szczytno, planowanych do wykonania w 2019 r.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pok. nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta).

Ilość zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków ustalona zostanie według wysokości pozyskanych środków finansowych. Przy udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski realizowane będą wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Gminę Miejską Szczytno dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji oraz wnioski dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona środowiska oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. 89 624 72 53.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY