menu

Szczytno z dofinansowaniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 3

2019-05-24 15:15:34 (ost. akt: 2019-05-24 15:28:44)

Gmina Miejska Szczytno otrzymała dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Żłobkowym nr 3.

Dofinansowanie w wysokości 83% wartości projektu wynosi 8 148 870,63 złotych, całość projektu to 9 990 261,87 złotych. Środki pozyskano w ramach Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

W ramach projektu planuje się wykonań kompleksową modernizację energetyczną 2 budynków użyteczności publicznej: Szkoły
Podstawowej nr 6, oraz Miejskiego Przedszkola Nr 3.

W Miejskim Przedszkolu nr 3 wykonane zostanie:
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu wentylowanego
- wymiana okien w pomieszczeniach
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montażem urządzeń regulacyjnych i robotami towarzyszącymi
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED

W Szkole Podstawowej Nr 6 wykonane zostanie:
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu wentylowanego
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej
- instalacja wodno-kanalizacyjna (element sys. wentylacji mechanicznej)
- wymiana pozostałych do wymiany okien
- wymiana drzwi zewnętrznych
- uzupełnienie izolacji termicznej przewodów z częściową wymianą instalacji,
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY