menu

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie

2019-02-25 13:57:31 (ost. akt: 2019-02-25 14:27:54)

Burmistrz Miasta Szczytno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie.

Link do pełnej treści zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno znajduje się poniżej:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w SzczytnieOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie" - w terminie do 15 marca 2019 r. do godz. 15.30 osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie lub listownie na adres: Urząd Miejski, ul Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.
  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY