menu

Komunikat dotyczący wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczytnie

2018-11-22 15:14:03 (ost. akt: 2018-11-22 15:16:58)

W związku z artykułem prasowym zamieszczonym w Tygodniku Szczytno, wydanie z dnia 22 listopada, poddającym w wątpliwość prawidłowość wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczytnie dokonanego na I sesji w dniu 20 listopada 2018 roku informuję, że zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zarówno w przypadku wyboru przewodniczącego jak i dwóch wiceprzewodniczących nad wyborem głosowano prawidłowo, w sposób tajny, a wynik wyboru w obu przypadkach został prawidłowo ogłoszony przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Po ogłoszeniu wyniku wyboru, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, zbędne jest podejmowanie uchwały w głosowaniu jawnym. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokołu z sesji, a wynik głosowania-wskazanie imienia i nazwiska osoby wybranej na określoną funkcję-zamieszcza się w uchwale.

Justyna Skowrońska
radca prawny
Urzędu Miejskiego
w Szczytnie

  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY