menu

Od 1 sierpnia 2023 roku frakcje odpadów biodegradowalnych (zielonych) i popiołu będą odbierane tylko w pojemnikach.

2023-06-02 10:35:17 (ost. akt: 2023-06-02 10:36:16)

- Pojemnik brązowy - odpady biodegradowalne (zielone) - z napisem „BIO” spełniający normę PN-EN 840,
- Pojemnik biały, srebrny (szary) – popiół - z napisem „POPIÓŁ” spełniający normę PN-EN 840.

Istnieje możliwość dzierżawy pojemnika od podmiotu odbierającego odpady lub zakupu we własnym zakresie.
Podmiotem odbierającym odpady na terenie miasto Szczytno jest firma Remondis Warmia-Mazury.

Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu +48 609 469 286.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/teznia-3-63092.png