menu

Bezpieczne lotnisko

2022-07-01 09:13:24 (ost. akt: 2022-07-04 07:35:01)

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie przed rozpoczynającym się okresem wakacyjnym pragniemy przypomnieć, iż organizacja w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej pokazów pirotechnicznych (fajerwerki), pokazów z użyciem światła (lasery, reflektory) lub wypuszczenia lampionów/balonów (w tym lampionów/balonów z diodami LED) podlegają ograniczeniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Poniżej mapy obrazujące wymienioną wyżej przestrzeń w odniesieniu do naszego Portu Lotniczego oraz ulotkę akcji „Bezpieczne Lotnisko” mówiącą o zasadach bezpiecznej działalności człowieka w otoczeniu lotniska.

Wszystkie formularze związane z organizacją wymienionych pokazów lub wypuszczania lampionów/balonów znajdują się pod adresami:

- Sztuczne ognie, lasery i inne źródła światła - https://www.pansa.pl/asm1/pokazy-z-uzyciem-swiatla-w-tym-lasery-sztuczne-ognie/
- Balony wypełnione helem, lampiony - https://www.pansa.pl/asm1/balony-wypelnione-helem-lampiony/


Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.


https://m.powiatszczycienski.pl/2022/07/orig/bezpieczne-lotnisko-a4-1-52418.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/07/orig/mapa-3-52419.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/07/orig/mapa-2-52420.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/07/orig/mapa-1-52421.jpg