menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej

2021-04-16 11:39:22 (ost. akt: 2021-04-16 11:48:18)

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej

Szczegóły oferty wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej” bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej” w terminie do dnia 04.05.2021 r. /wtorek/