menu

Strona internetowa do graficznej prezentacji danych epidemicznych SARS-CoV-2

2020-11-12 10:50:00 (ost. akt: 2020-11-12 10:54:06)

Zakład Usług Informatycznych DOCENT uruchomił stronę internetową prezentującą w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2.

Strona prezentuje aktualizowane na bieżąco z aktualnych źródeł dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci:
- statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski)
- wykresów (dane oraz wskażniki epidemiczne)
- tabeli
- mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie)

Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).

Podstawowe cechy modułu analitycznego:
- korzysta z aktualnych, wiarygodnych źródeł danych epidemicznych
- elastyczność wyboru danych do prezentacji
- wstępne przetworzenie danych do wykresów: uśrednianie, wygładzanie, odniesienie do liczby ludności i powierzchni
- możliwość prezentacji standardowych wskaźników epidemicznych
- parametryzacja elementów grafiki wykresów
- możliwość eksportu wykresów w postaci plików graficznych (także mapy)
- widok tabeli z elementami analizy statystycznej
- personalizacja ustawień (po zalogowaniu)
- szybkość