menu

Szczytno coraz bliżej Cittaslow

2020-07-29 15:06:50 (ost. akt: 2020-07-30 07:47:38)

W środę, 29 lipca nasze miasto odwiedzili przedstawiciele miast Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz Biura ds. Cittaslow. Komisja zweryfikowała i zatwierdziła samoocenę przedstawioną przez Szczytno.

Dotychczas Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sieci miast Cittaslow. Następnie uchwała została przekazana za pośrednictwem Wojewody wraz z załącznikami do ministra właściwego do spraw zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną decyzję i wyraziło zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Szczytno do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”. Kolejnym etapem było wskazanie przez sekretariat Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow – miasta „opiekuna”. Opiekunem Szczytna jest Miasto Lubawa. We współpracy z miastem „opiekunem”, przygotowano Samoocenę miasta, która przesłana została do sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

Dziś, w środę, 29 lipca organ certyfikujący złożony z 3 członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz przedstawicieli Biura ds. Cittaslow zweryfikował i zatwierdził samoocenę Szczytna.

Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały przez Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow w sprawie rekomendacji przyjęcia Szczytna do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.