menu

Termomodernizacja szkoły i przedszkola

2020-01-13 09:00:31 (ost. akt: 2020-01-13 13:25:19)

Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 3 w Szczytnie. W ramach projektu prowadzona jest kompleksowa modernizacja energetyczna.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/01/orig/znaki-na-strone-www-25571-27241.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola oddziałami Integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie”.

Celem głównym projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie” jest - Zapewnienie zdrowego środowiska w placówkach szkolnych i przedszkolnych niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, możliwości uczenia się i robienia postępów w nauce poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00
Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Wartość projektu to 10 513 213.65 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 746 212.76 zł
Procent dofinansowania 83%

Zakres robót budowlanych:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Szczytnie:
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu wentylowanego;
- wymiana okien w pomieszczeniach;
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montażem urządzeń regulacyjnych i robotami towarzyszącymi;
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED;
- przedsionek wejście główne;
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (wraz z robotami towarzyszącymi);
- wykonanie tarasu.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie:
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu wentylowanego;
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej;
- instalacja wodno-kanalizacyjna (element sys. wentylacji mechanicznej);
- wymianę pozostałych do wymiany okien;
- wymiana drzwi zewnętrznych;
- uzupełnienie izolacji termicznej przewodów z częściową wymianą instalacji;
- wymiana/montaż źródeł światła w technologi LED;
- modernizacji lokalu mieszkalnego o pow. 65,1 m2, w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie;
- inne prace typu (wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z robotami towarzyszącymi), sala gimnastyczna i stołówka, docieplenie ścian zewnętrznych sali sportowej (z naprawą elewacji i robotami towarzyszącymi), docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (z robotami towarzyszącymi).

Miejskie Przedszkole nr 3 w Szczytnie
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/01/orig/przedszkole-nr-2-27239.jpg

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/01/orig/sp-6-27240.jpg