menu

Budżet Obywatelski - Mój Projekt na 2016 rok

2015-06-29 09:16:19 (ost. akt: 2015-09-14 13:15:10)

Również w tym roku mieszkańcy będą mogli zadecydować na co zostanie przeznaczona część środków z budżetu Miasta Szczytno. Trwa druga edycja programu Budżet Obywatelski „Mój projekt na 2016 rok”.

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu pn. Budżet Obywatelski „Mój projekt na 2016 rok”. W jego ramach pełnoletni mieszkańcy Szczytna mogli zgłaszać swoje projekty. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 200 tysięcy złotych. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych i zakupów rzeczowych w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno. Projekt musi być możliwy do zrealizowania w danym roku kalendarzowym, tj. zakończyć się do końca roku 2016.

30 maja upłynął czas na zgłaszanie projektów. W tym roku wpłynęło ich osiem. Złożone projekty zostały zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Przeanalizowany został koszt przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Projekty niespełniające w/w wymogów zostały odrzucone. Odrzucone zostały również projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane wcześniej przez Miasto. Po weryfikacji projektów nastąpi etap II, czyli głosowanie na projekty do realizacji.

Początek głosowania w środę 1 lipca. Głosy oddawać można do 31 sierpnia. Głosować mogą osoby pełnoletnie oraz młodzież od 13 roku życia. W tym drugim przypadku opiekun prawny musi potwierdzić głos swoim podpisem i numerem pesel. Podobnie jest w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

ZASADY PROJEKTU
zasady-projektu-947

HARMONOGRAM
harmonogram-bo-948

LISTA POPARCIA
lista-poparcia-projektu-949
  • Kfsdw
  • Patronaty Burmistrza Miasta
  • INFORMACJE SZCZYTNO
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY